! Utan en kolumn - Digital Signature

Category: ! Utan en kolumn

29th January, 2024

6 fel som stör karriärtillväxten

Det är inget fel med att göra ett misstag. Men det är viktigt hur du reagerar på henne och vad du säger till dig själv. Klinisk psykolog Travis Bredbury är säker: Självhypnos kan stärka negativa upplevelser, men kan hjälpa till att linda in ett misstag till något produktivt. Varje självhypnos...

Read More